Ogrevno drvo

Velike palete

 

Male palete

 

Drvo u kutijama

 

 

 

Vrsta drveta:

 • Bukva,
 • Hrast,
 • Grab,
 • Cer,
 • Bagrem

Dužina rezanja:

 • 25 cm
 • 33 cm
 • 50 cm

Krupnoća cijepanja:

 • 6-8 cm (sitno)
 • 8-14 cm (srednje)
 • 14-20 cm (krupno)

Vlažnost drveta:

 • preko 30% (sirova)
 • od 12-30% (polusirova)
 • do 12% (suha)
 

Minimalna količina narudžbe iznosi 25 t (cca. 25 paleta)

 

 

Garancija kvaliteta

Za proizvodnju ogrevnog drveta koriste se isključivo drva (sirovina) I klase.

Nekvalitetna drva se odvajaju od kvalitetnih i posebno se prerađuju i prodaju.

Cijepanje, rezanje i slaganje drveta na palete se strogo kotroliše.

Palete su izuzetno čvrste i stabilne (sastavljaju se pneumatskim pištoljima i dodatno se učvršćuju žicom).