Drvo za potpalu

Mrežice

 

PVC vreće

 
 

Potpala u kutijama

 

 

 

 

Vrsta drveta:

 • Jelovina,
 • Topola,
 • Breza.
 • Bukva (na poseban zahtjev)
 • Hrast (na poseban zahtjev)

Dužina rezanja:

 • 14 cm
 • 20 cm
 • 25 cm
 • 30 cm (na poseban zahtjev)

Krupnoća cijepanja:

 • 1-3 cm

Vlažnost drveta:

 • od 12% do 18%
 • do 12%
 

 

 

 

Garancija kvaliteta

Za proizvodnju drveta za potpalu koriste se isključivo drva (sirovina) I klase.

Nekvalitetna drva se odvajaju od kvalitetnih i posebno se prerađuju i prodaju.

Cijepanje, rezanje i slaganje drveta za potpalu u ambalažu se strogo kotroliše.

Ambalaža je dizajnirana tako da bude izdržljiva i da osigura dovoljno provjetravanja kako bi se zadržao vrhunski kvalitet i nizak nivo vlažnosti drveta za potpalu.